Společnost STACHEMA je předním výrobcem a dodavatelem kompletního sortimentu stavební chemie, materiálů pro povrchové úpravy fasád, chemických přípravků a speciálních hmot.

Kvalita a certifikace

Všechny materiály společnosti STACHEMA jsou vyráběny v souladu s platnými evropskými a národními předpisy, platnými normami a odpovídají oborovým předpisům. Na výrobky je vydáno prohlášení o vlastnostech (resp. prohlášení o shodě) a jsou označovány příslušným označením shody CE, CCZ.

Divize společnosti

Na portfoliu produktů a služeb se jednotlivé divize společnosti STACHEMA podílejí následujícím způsobem:

Stavební chemie

Přísady a aditiva do betonu, super plastifikátory, urychlovače, zpomalovače, prostředky pro ošetření povrchu betonu, přísady do malt, odformovací oleje, vlákna, pigmenty a mikrosilika.

Speciální malty

Malty, lepidla a stěrky pro zateplovací systémy, opravné a kosmetické malty na beton, samonivelační hmoty, lepidla na obklady a dlažby, hydroizolační stěrky, spárovací hmoty, speciální zálivkové a těsnicí malty, malty pro 3D tisk, UHPC betony.

Chemické přípravky

Impregnační přípravky na dřevo Lignofix, bazénová chemie Laguna, lepidla na dřevo a papír, speciální lepidla pro průmysl, přípravky proti plísním, přípravky proti hmyzu, antigraffiti program, protipožární nátěry.

Povrchové úpravy

Interiérové barvy, fasádní barvy, omítkoviny, penetrace, nátěry na betonové konstrukce, lazurovací laky, emaily pro vnitřní i venkovní použití, hydrofobizační nátěry, zateplovací systémy, pigmentové preparace.

Průmyslová lepidla

Lepidla pro řemeslníky a kutily, pro čalouníky, na dřevo a nábytek, na parkety a podlahoviny, na obuv a kůži, papír a obaly, samonivelační hmoty, epoxidové a polyuretanové nátěrové hmoty, pryskyřice, ředidla a odstraňovače lepidel, vodorovné dopravní značení.

Servis

Akreditované laboratoře analytické chemie a fyzikálních vlastností stavebních materiálů, koloristické systémy.